STT Chủ đề Thời lượng
1 Tư Duy Tích Cực, NLP
2 Quản Trị Nhân Sự
3 Quản Lý – Lãnh Đạo
4 Sales & Marketing
5 Kĩ Năng Mềm
6 Công Nghệ Ứng Dụng
7 Khởi nghề – Khởi nghiệp