Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

12 Modules cho người khởi nghề

Th4 2, 2053 @ 00:00 - Th1 6, 2055 @ 23:59

Mục tiêu chương trình:

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức áp dụng ngay lập tức trong một môi trường kinh doanh thực tế
 • Học viên biết cách xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả
 • Giúp học viên có cái nhìn tổng quan, đầy đủ các khái niệm và mô hình cốt lõi nhất trong kinh doanh.

Nội dung chương trinh:

 • MD01: Nền tảng thành công
 • MD02: Thiết lập mục tiêu cá nhân
 • MD03: Định vị sản phẩm và quy trình bán hàng
 • MD04: Marketing offline
 • MD05: Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân
 • MD06: Marketing online
 • MD07: Content bán hàng
 • MD08: Kỹ năng telesale, chốt sale và xử lý từ chối
 • MD09: Lộ trình thăng tiến
 • MD10: Quy trình chăm sóc khách hàng, upsell
 • MD11: Quản lý tài chính hiệu quả
 • MD12: Quản lý thời gian hiệu quả

 

Lịch

Bắt đầu:
Th4 2, 2053 @ 00:00
Kết thúc:
Th1 6, 2055 @ 23:59
Danh mục: