Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Become a Leader

Th2 3, 2053 - Th11 9, 2054

Mục tiêu chương trình:

 • Giúp doanh nghiệp chuẩn hóa đội ngũ tập sự quản lý và quản lý với các nội dung được may đo để cung cấp và rèn luyện đội ngũ tinh nhuệ trong năng lực vận hành nhóm nhỏ – trung – cao

Nội dung chương trinh:

 • Xây dựng được chân dung Leader nhờ hiểu rõ và phân biệt được Leader và Lãnh đạo
 • Định hướng được bản thân dần trở thành người Leader đúng nghĩa
 • 3 cấp độ Leader (Small leader – Medium Leader – Big leader)
 • 3 loại Leader thường gặp (Ảo tưởng – Tiềm năng và Thực thụ)
 • 8 phong cách lãnh đạo thường gặp
 • 7 yếu tố tạo nên một Leader thực thụ – Và hiểu họ làm gì để tạo nên hệ thống
 • Thiết lập được mục tiêu cho Small leader
 • Hiểu được kim chỉ nam quan trọng trọng trong xây dựng kế hoạch và lập mục tiêu: Follow – Cam kết – Kỷ luật – Tận dụng đòn bẩy và tạo ra kết quả
 • Quản lý thời gian và phân bổ khối lượng công việc hàng ngày hiệu quả
 • Nhận diện nan đề và xác định kết quả/ hậu quả của từng nan đề
 • Vượt qua bản ngã, tiến đến thành công
 • Đột phá khủng hoảng về bão hoà năng lực, kết quả, doanh số,…
 • Tìm kiếm giải pháp từ Nhận thức thay đổi
 • Phương pháp tạo động lực cho bản thân và đội ngũ từ công thức 3K

Lịch

Bắt đầu:
Th2 3, 2053
Kết thúc:
Th11 9, 2054
Danh mục: