Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Nghệ thuật chốt sales bằng DISC

Th3 5, 2053 @ 00:00 - Th3 2, 2054 @ 23:59

Mục tiêu chương trình:

  • Hiểu được vì sao bản thân chốt sale không hiệu quả
  • Hiểu được các loại tính cách trong D.I.S.C để biết cách giao tiếp hiệu quả
  • Nhận diện được đặc điểm tính cách từng nhóm người
  • Chốt sale hiệu quả đối với từng nhóm tính cách

Nội dung chương trình:

  • Giải thích về D.I.S.C
  • 4 nhóm tính cách trong D.I.S.C
  • Nhận diện từng nhóm tính cách trong D.I.S.C
  • Các kỹ thuật chốt sale phù hợp với từng nhóm tính cách
  • 10 kỹ năng giúp chốt sale hiệu quả

Lịch

Bắt đầu:
Th3 5, 2053 @ 00:00
Kết thúc:
Th3 2, 2054 @ 23:59
Danh mục: