Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Tổ chức công việc và quản lý hiệu suất theo PDCA

Th2 5, 2053 - Th11 11, 2054

Mục tiêu chương trình:

 • Mang lại hiệu quả cao hơn trong việc thực hiện các dự án và hoạt động trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tốt hơn và phát hiện lỗi sai nhanh chóng.
 • Giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình vận hành để mang lại kết quả cao hơn, tăng hiệu suất, giảm chi phí, tối ưu hóa năng suất và nâng cao lợi nhuận.
 • Cung cấp sự cải tiến liên tục. Mỗi dự án có thể trải qua nhiều lần cho một giai đoạn, để đảm bảo các sai sót có thể sửa chữa và điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp.
 • Giúp người quản lý ra quyết định dễ dàng hơn dựa trên những thông tin được thu thập và phân tích
 • Hạn chế rủi ro trong quản lý dự án.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức.

Nội dung chương trình:

 • Phần 01: Mô hình quản lý theo PDCA
   • Giới thiệu mô hình PDCA
   • Các ứng dụng của mô hình PDCA
 • Phần 02: Thực hiện PDCA
   • Plan – Lập kế hoạch
   • Do – Thực hiện
   • Check – Kiểm tra/ Kiểm soát
   • Act – Thực hiện thay đổi/ Cải tiến
   • Áp dụng PDCA
 • Phần 03: Kỹ năng cần thiết khi thực hiện PDCA
  • Phân tích tình huống
  • Giao tiếp trong tiến trình PDCA
  • Quản lý thời gian và tiến độ
  • Giám sát và quản trị sự thay đổi
  • The Quick Fix – Xử lý nhanh
  • Kỹ thuật 1: Brainstorming
  • Kỹ thuật 2: Cause and effect – Nhân quả
  • Kỹ thuật 3: Check sheets – Phiếu ghi chép
  • Kỹ thuật 4: Pareto analysis
  • Phản hồi
  • Recap

Lịch

Bắt đầu:
Th2 5, 2053
Kết thúc:
Th11 11, 2054
Danh mục: