Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Gungho bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên

Th3 5, 2053 @ 00:00 - Th3 2, 2054 @ 23:59

Mục tiêu chương trình:

 • Xây dựng được tư duy tích cực cho học viên.
 • Giúp học viên hiểu rõ vai trò cá nhân trong quá trình thực hiện nghiệp vụ quản lý, nắm vững tâm thức lãnh đạo
 • Giúp học viên gỡ bỏ những khúc mắc, rào cản và “sóng ngầm” trong quan hệ công việc hàng ngày với cấp trên và đồng nghiệp
 • Giúp học viên gắn kết được lý tưởng, mục tiêu sống và sứ mệnh cá nhân với định hướng phát triển của doanh nghiệp.
 • Gắn kết học viên với nhau, tạo sức mạnh tập thể để đạt được mục tiêu chung.

Nội dung chương trình:

Phần 01: Motivation – Hiểu đúng người giao đúng việc

 • Đánh giá năng lực nhân viên
 • Quy trình tạo động lực
 • Phương pháp tạo động lực

Phần 02: Gung Ho – Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên

 • Truyền lửa cho nhân viên
 • Chủ động kiểm soát công việc
 • Khích lệ, động viên đúng thời điểm

 

Lịch

Bắt đầu:
Th3 5, 2053 @ 00:00
Kết thúc:
Th3 2, 2054 @ 23:59
Danh mục: