Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững

Th3 5, 2053 @ 00:00 - Th12 9, 2054 @ 23:59

Mục tiêu chương trình:

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh thương hiệu đối với việc
    • kinh doanh.
  • Hiểu được thế nào là xây dựng thương hiệu cá nhân.
  • Gây dựng được niềm tin cho khách hàng thông qua thương hiệu cá nhân.

Nội dung chương trình:

  • Tại sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân?
  • Xây dựng thương hiệu cá nhân là gì?
  • Quy trình 5 bước xây dựng thương hiệu cá nhân trên MXH
  • Những điều cần lưu ý
  • Các công cụ hỗ trợ xây dựng hình ảnh

 

Lịch

Bắt đầu:
Th3 5, 2053 @ 00:00
Kết thúc:
Th12 9, 2054 @ 23:59
Danh mục: