Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Xử lý tình huống và mâu thuẫn nhóm

Th9 3, 2053 @ 00:00 - Th7 1, 2054 @ 23:59

 Mục tiêu chương trình:

 • Hiểu được thế nào là xung đột
 • Biết được các phong cách xử lý xung đột thường gặp
 • Nắm được các bước xử lý xung đột
 • Biết được những kỹ năng cần có khi xử lý xung đột

Nội dung chương trình:

 • Khái niệm xung đột
 • Nguyên nhân dẫn đến xung đột
 • Mặt lợi và hại của xung đột
 • Các cấp độ xung đột
 • Mô hình xử lý xung đột
 • Đặc điểm của từng loại phong cách
 • Cách ứng dụng từng loại phong cách xử lý xung đột

 

Lịch

Bắt đầu:
Th9 3, 2053 @ 00:00
Kết thúc:
Th7 1, 2054 @ 23:59
Danh mục: