Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

The startup

Th3 4, 2023 @ 00:00 - Th12 8, 2024 @ 23:59

Mục tiêu chương trình:

 • Phát hiện những “chìa khoá” nâng cao nhận thức, kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tư duy tích cực và xây dựng hệ thống
 • Chiến lược kinh doanh, kế hoạch hành động không chỉ nằm trong đầu hay trên giấy mà sẽ là triển khai thực tế và vận hành để đem lại hiệu quả cao nhất.
 • Ứng dụng tối đa vào công việc kinh doanh, đội nhóm hay doanh nghiệp của chính bạn
 • Hiểu toàn diện về vai trò dẫn dắt của một lãnh đạo thực sự
 • Những kỹ năng sâu sắc và hiệu quả – những phương pháp, công cụ và bí quyết phát huy điểm mạnh khắc phục điểm Yếu.

Nội dung chương trình:

 • Bạn hay chúng ta phải thay đổi
  • Mô hình Sự thay đổi bản thân
  • 03 niềm tin giới hạn
  • 03 niềm tin để có thành công lâu dài
  • 03 bước để thay đổi mãi mãi
  • Công thức nhân bản
  • Định vị tài chính tương lai
 • PDCA
  • Công thức thành công cá nhân từ khởi nghề đến khởi nghiệp
  • Những nguyên tắc thành công
  • 05 cấp độ quản lý
 • 04 giai đoạn của chương trình khởi nghiệp thực tế
 • Thực hành qua các trò chơi teambuilding

 

Lịch

Bắt đầu:
Th3 4, 2023 @ 00:00
Kết thúc:
Tháng Mười Hai 8 @ 23:59
Danh mục: