Khi thanh toán theo hình thức chuyển khoản, Khách hàng vui lòng thanh toán theo thông tin bên dưới:

Số tài khoản: 19133736277019
Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
Chủ tài khoản: Công ty CP HUẤN LUYỆN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM