Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Nghệ thuật truyền lửa trao quyền, giao việc

Th2 4, 2053 - Th2 2, 2054

Mục tiêu chương trình:

 • Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong quá khứ, hiện tại
 • Đánh giá những thành quả, cống hiến, đóng góp của nhân viên
 • Nhận xét những mặt hạn chế, cần khắc phục và cải thiện
 • Xác định tiềm năng phát triển của nhân viên
 • Mô tả được công việc cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân, bộ phận, gắn liền với mục tiêu chung của doanh nghiệp
 • Nhìn ra được những nhân tố tiềm năng, phù hợp cho các vị trí kế thừa và quản lý cấp trung, cao trong tương lai
 • Kiểm tra được mức độ rõ ràng, minh bạch trong công tác truyền thông và quản lý các cấp

Nội dung chương trình:

 • Phần 01: Lãnh đạo và quản trị
 • Phần 02: Quy luật nhu cầu
 • Phần 03: Làm thế nào để trao quyền và giao việc thuận lợi
 • Phần 04: Phương pháp giữ chân nhân viên
 • Phần 05: Nguồn lực tinh thần và công cụ tạo động lực

Lịch

Bắt đầu:
Th2 4, 2053
Kết thúc:
Th2 2, 2054
Danh mục: