Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Tư duy tích cực và tư duy phản biện trong giải quyết vấn đề

Th4 2, 2053 @ 00:00 - Th4 1, 2054 @ 23:59 | Miễn Phí

Mục tiêu chương trình:

 • Giúp học viên hiểu được tư duy phản biện là gì và tầm quan trọng của nó
 • Biến được những kỹ năng cần có của một người có óc tư duy phản biện.
 • Có cái nhìn tổng quan về các khía cạnh trong tư duy phản biện.
 • Biết cách nhìn nhận, đánh giá và phân tích vấn đề trước khi đưa ra kết luận.
 • Nhận biết được các lỗi ngụy biện thường gặp và cách khắc phục.

Nội dung chương trình:

 • Định nghĩa tư duy phản biện
 • Đặc điểm của người có óc tư duy phản biện
  Các khía cạnh của tư duy phản biện
 • Các bước tư duy phản biện
 • Các lỗi ngụy biện thường gặp và giải pháp

 

Lịch

Bắt đầu:
Th4 2, 2053 @ 00:00
Kết thúc:
Th4 1, 2054 @ 23:59
Học phí:
Miễn Phí
Danh mục: