Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Nghiệp vụ tổ chức đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp

Th7 2, 2053

Mục tiêu chương trình:

 • Giúp học viên nắm vững hệ thống kiến thức về tổ chức đào tạo
 • Giúp học viên nắm vững quy trình tổ chức và quản lý đào tạo chuyên nghiệp
 • Hoàn thiện các kỹ năng thiết yếu để có thể triển khai, tổ chức các chương trình đào tạo một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nội dung chương trình:

  • Hệ thống nội dung đào tạo tại doanh nghiệp
  • Các hình thức đào tạo trong doanh nghiệp
  • Chính sách đào tạo tại doanh nghiệp
  • Khảo sát nhu cầu đào tạo
  • Xác định mục tiêu đào tạo
  • Xây dựng – thiết kế chương trình đào tạo
  • Tìm kiếm giảng viên và đơn vị đào tạo
  • Truyền thông đào tạo tại doanh nghiệp
  • Công tác hậu cần trong đào tạo
  • Xây dựng nội dung đào tạo
  • Phương pháp xây dựng nội dung
  • Các phương pháp giảng dạy
  • Kỹ năng đứng lớp
  • Đánh giá hiệu quả đào tạo

 

 

Lịch

Date:
Th7 2, 2053
Danh mục: