Author: khavandps

Kỹ Năng Thuyết Trình – Công Ty EMS CN HCM

Vào ngày 27 và 28 tháng 2 vừa qua, chương trình đào tạo “Kỹ năng thuyết trình và đào tạo giảng viên

Xem thêm

Chìa Khoá Đột Phá Sự Nghiệp 2021

Chuyên gia lần này là một doanh nhân trẻ, anh Đặng Tiến Dũng, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm và khả

Xem thêm

Become To Leader 04 – Công Ty DStore CN HN

Tiếp nối sự thành công của chương trình Become To Leader Khóa 03, sáng ngày 6 tháng 1 vừa qua, chương trình

Xem thêm

Xu Hướng Giáo Dục Thế Giới Thế Kỷ 21 – Kỹ Năng Là Yếu Tố Sống Còn!

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ của thế kỷ 21, rất nhiều ngành nghề bị đào

Xem thêm

Become To Leader 03 – Công ty DStore CN HCM

Những bài tập áp dụng thực tế vào công việc kinh doanh và những công thức, giải pháp mang lại hiệu quả

Xem thêm