TALKSHOW TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHẤT LƯỢNG 2024

Học không bao giờ là đủ và cũng chẳng khi nào là muộn, Chương trình Talkshow đầu năm 2024, được diễn ra vào ngày 18/02/_với chủ đề “TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHẤT LƯỢNG 2024“ đã thành công rực rỡ với sự tham gia của gần 200 nhân sự chất lượng và tiềm năng tại Dstore CN HCM.
Được lĩnh hội những kiến thức giá trị về phương thức “tuyển dụng và đào tạo” đội ngũ kinh doanh hiệu quả thông qua chia sẻ cũng như kinh nghiệm từ các chuyên gia.

Cập nhật tình hình
2023 – Năm của sự thách thức khi nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với thời đại VUCA, thời đại của sự suy thoái kinh tế và sự biến động của thị trường.
2024 – Với tinh thần sẵn sàng cùng một năm Đón Sóng – Hoá Rồng, mỗi nhân sự Dstore đều cần thích nghi, nắm bắt cơ hội để phát triển và vượt ngưỡng cùng doanh nghiệp.

Tham dự chương trình, các bạn được chia sẻ và hiểu thêm về những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình tuyển dụng và đào tạo, thông qua đó áp dụng vào thực tiễn, tạo ra hiệu quả trong công việc phát triển đội ngũ năm 2024. Chương trình đào tạo không chỉ đơn thuần cung cấp kiến thức, mà còn đặt trọng tâm vào việc cập nhật và phát triển giải pháp thông qua những thách thức cụ thể. Nó thúc đẩy tư duy sáng tạo của cá nhân và khuyến khích sự đổi mới trong quá trình chuyển đổi, xây dựng và bảo đảm sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Chương trình phối hợp thực hiện và tài trợ bởi Viện Khởi Nghiệp Thực Tế #RSI, Công ty Cổ Phần Huấn Luyện Khởi Nghiệp Việt Nam #VSC và Công ty Cổ Phần #DStore cùng gần 200 nhân sự tại chi nhánh Hồ Chí Minh.

 

 

Rời khỏi cuộc bình luận