Personal Branding – Công Ty DStore CN HCM

Bạn có thương hiệu cá nhân là gì không? Đó là:

  • Những giá trị tích cực mà bạn đóng góp cho cộng đồng và xã hội, theo thời gian được mọi người ghi nhận và từ đó tạo ra sự khác biệt của bạn.
  • Là thứ sẽ gắn liền với đam mê của bạn, chính bạn chứ không phải người khác

Vậy ĐAM MÊ là gì? Đam mê là thứ mà:

  • Bạn sẽ nói về nó với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào mỗi khi có cơ hội mà không biết chán.
  • Bạn sẽ làm công việc nào đó từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác với tất cả niềm say mê mà không biết mệt.
  • Bạn sẽ tìm mọi cách để thực hiện được nó, mà chẳng bao giờ hoài nghi về bản thân, về những câu hỏi mình sẽ phải trả giá hay đánh đổi điều gì.
  • Đặc biệt, đam mê sẽ gắn liền với sự nghiệp, thậm chí là sứ mạng của chính bạn. Rằng bạn sinh ra chỉ để làm điều đó. Và bạn luôn thấy hạnh phúc khi được làm điều đó, với nụ cười luôn nở trên môi.

=> Một buổi chiều đầy ý nghĩa và trọn vẹn của VSC với chủ đề “PERSONAL BRANDING” cùng 200 học viên tích cực tuyệt vời của DStore Hồ Chí Minh.

Rời khỏi cuộc bình luận