Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

Thuyền không lớn sao vội ra khơi,
Chí không cao sao cùng thế giới
Dân không giàu, sao mà nước mạnh
Lòng không bền, sao làm Doanh Nhân

Nhân ngày Doanh Nhân 13.10 vừa qua, Viện Khởi nghiệp thực tế RSI (RSI), Hệ sinh thái Khởi nghiệp thực tế DGH và Công ty cổ phần DStore với hơn 200 nhân sự Quản lý kinh doanh tại chi nhánh Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình CEO TALK – NGƯỜI VÀ NGHỀ. Nhằm để tôn vinh những người đang dành thời gian và công sức của mình cho phát triển của công ty và đất nước.

VSC cũng chân thành cảm ơn những doanh nhân, doanh nghiệp đã và đang hợp tác cùng chúng tôi

Chương trình được tổ chức tại 2 đầu cầu là Hà Nội và Hồ Chí Minh
HCM: 12/10/2022
HN: 13/10/2022

Rời khỏi cuộc bình luận