4 Chiến Lược Quản Trị Nhân Sự Cho Từng Giai Đoạn Phát Triển Của Doanh Nghiệp
💼 Để sự phát triển của doanh nghiệp được bền vững, ở mỗi giai đoạn, doanh nghiệp cần đưa ra những chiến lược về quản trị nhân sự thật tốt. Bởi giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp vững mạnh nằm ở những nhân sự phù hợp.
🕵️ Heather Doss Hay – Phó giám đốc nhân sự của Công ty Rainforest đã từng chia quá trình phát triển của một doanh nghiệp ra 4 giai đoạn, tương ứng với bốn chặng trong cuộc sống của con người. Ở từng giai đoạn, Heather Doss Hay chỉ ra những nhân sự chủ chốt mà công ty cần có để phát triển thành công.
🎯 Việc đặt ra chiến lược quản trị doanh nghiệp cho từng giai đoạn như một “cột sống” vững chắc để doanh nghiệp có thể đặt những nền móng cơ bản và bền vững cho doanh nghiệp của mình.
Cùng VSC tìm hiểu 4 chiến lược quản trị nhân sự cho từng giai đoạn có điều gì cần lưu ý bạn nhé!
———————————————
VSC – VietNam Startup Coaching
KHỞI NGHIỆP THỰC TẾ – TỎA SÁNG TƯƠNG LAI
☎ Hotline: 1900 066 661
🎯 Địa chỉ: 2/3 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM
🌎 Website: vsc.net.vn
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VIETNAM STARTU TARTUP COACHING 198 898840163934425 GIAI ĐOẠN THANH NIÊN (150-500 NHÂN VIÊN) NGƯỜI CẦN TUYỂN: NGƯỜI TỐI ƯU HÓA'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VIETNAM STARTUP COACHING GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH CHƠN 500 NHÂN VIÊN) NGƯỜI CẦN TUYỂN: CHUYÊN GIA'

This is the best Event Ticket WordPress Theme of 2018. It has responsive, drag & drop page builder, unlimited theme options. And made by Envato Elite Author - LeafColor.com

Rời khỏi cuộc bình luận