NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC NHÂN VIÊN

💁‍♂️ Để đánh giá được năng lực nhân viên một cách hiệu quả thì cần lưu ý những điều gì? Cùng VSC tìm hiểu ngay nhé.

1️⃣ Tiêu chí đánh giá rõ ràng

Những tiêu chí được đưa ra để đánh giá năng lực của nhân viên cần căn cứ dựa trên hoạt động thực tế và môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Tiêu chí đánh giá cũng cần gắn liền với nhiệm vụ được giao thực hiện và mục tiêu của doanh nghiệp, tổ chức mong muốn tương ứng với từng vị trí công việc của nhân viên. Tiêu chí có thể được xây dựng dựa trên thời gian, hiệu quả, KPI đạt được,…

2️⃣ Đánh giá dựa trên sự công bằng và khách quan

Bạn không nên đánh giá năng lực nhân viên dựa trên máy móc và cảm tính. Bạn cần dựa trên những thước đo chính xác dựa trên năng lực của từng nhân viên.

Để đáp ứng được yêu cầu này, bạn cần đánh giá trên nhiều phương tiện bao gồm: Bản thân nhân viên tự đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, lãnh đạo đánh giá (Đánh giá từ thấp đến cao)… Để đảm bảo được sự công bằng cho toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

3️⃣ Đánh giá năng lực nhân viên để phát triển

Đánh giá đúng được năng lực của nhân viên cũng là cách để giúp nhân viên đó có khả năng phát triển hơn nữa. Điều này sẽ giúp cho nhân viên hiểu được năng lực, điểm mạnh, điểm yếu của mình để có kế hoạch phát triển bản thân tốt nhất.

🤵 Ngoài ra nếu bạn là một leader, một nhà quản lý luôn mong muốn cải thiện quy trình đánh giá nhân lực nhân viên cho chuẩn xác hơn, hãy tham khảo ngay về chương trình Kỹ Năng Đánh Giá Năng Lực Nhân Viên của VSC nhé. https://vsc.net.vn/lich-dao-tao/ky-nang-danh-gia-nang-luc-nhan-vien/

=============
VSC – VietNam Startup Coaching
KHỞI NGHIỆP THỰC TẾ – TỎA SÁNG TƯƠNG LAI
Hotline: 1900 066 661
Địa chỉ: 2/3 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM
Website: vsc.net.vn
_kienthuc

Rời khỏi cuộc bình luận