Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Kỹ năng phỏng vấn lựa chọn ứng viên

Th3 5, 2053 @ 00:00 - Th3 4, 2054 @ 23:59 | Miễn Phí

Mục tiêu chương trình:

  • Giúp bạn tiến hành các cuộc phỏng vấn hiệu quả hơn

Nội dung chương trinh:

  • Nhận biết các vấn đề thường phát sinh liên quan đến phỏng vấn
  • Xác định các hình thức và phương pháp phỏng vấn
  • Lập kế hoạch chiến lược phỏng vấn hiệu quả
  • Xây dựng kịch bản câu hỏi để có buổi phỏng vấn tốt
  • Tiến hành phỏng vấn thành công
  • Thực hiện các kỹ thuật giao tiếp tránh gây phân biệt đối xử và mâu thuẫn khi phỏng vấn

Lịch

Bắt đầu:
Th3 5, 2053 @ 00:00
Kết thúc:
Th3 4, 2054 @ 23:59
Học phí:
Miễn Phí
Danh mục: