Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ – Công Ty EMS CN HCM

Trong mỗi công ty, đào tạo giảng viên nội bộ là người đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ nhân sự ưu tú của đơn vị/ công ty. Không chỉ trau dồi kiến ​​thức mỗi ngày mà giảng viên nội bộ còn phải thường xuyên đổi mới phương pháp đào tạo. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới phương pháp có ý nghĩa như một cuộc cách mạng. Điều này sẽ góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho mỗi công ty.

Nhằm để nâng cao chất lượng giảng viên, Chi nhánh Tổng Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện EMS với gần 30 cán bộ Quản lý và BLĐ công ty đã tham gia chương trình đào tạo “Giảng viên nội bộ” cùng tôi – chuyên gia Đặng Tuấn Tiến và chuyên gia Đặng Tiến Dũng.

Kết thúc 2 ngày trọn vẹn hết mình cùng chương trình “Đào tạo giảng viên nội bộ” Chi nhánh Tổng Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện EMS.

Rời khỏi cuộc bình luận