Become A Leader 08 – Công ty DStore CN HN

Ngày 21-22/02/2023 tại chi nhánh DStore Hà Nội, khóa huấn luyện “Become A Leader 08” đã diễn ra với sự tham gia của gần 150 nhân sự đang là ekip quản lý cấp trung và được chọn lọc từ hơn 500 nhân sự xuất sắc toàn chi nhánh để tham gia học tập, nâng cấp để trở thành người leader thực thụ.

“Become A Leader 08” là phiên bản huấn luyện nâng cấp đặc biệt chưa từng có trước đây nhằm mục đích rèn luyện bản lĩnh, nâng cấp tư duy. Đồng thời cung cấp các bài học và giải pháp thực tiễn đến cho ekip đang là quản lý từ cấp trung trở lên, giúp đội ngũ được tham gia huấn luyện tiếp nhận được những kiến thức, tư duy, đẩy lùi cảm xúc, cái tôi cá nhân và nhận diện ra những giá trị cốt lõi áp dụng vào thực tiễn, từ đó tôi luyện và trở thành một người lãnh đạo đúng nghĩa.

Người đứng đầu thực sự sẽ không dùng công cụ “TRỊ” để cai trị con người. Họ dùng “TÂM” chân thành cùng với “TẦM & TÍN” để gây ảnh hưởng, tác động ý chí và hành vi của cá nhân, tổ chức nhằm đạt mục được mục tiêu chung của tập thể và sứ mệnh Doanh nghiệp đã định hình.

Leader là tư duy dẫn đầu, là sự hy sinh, chịu trách nhiệm và là nhân tố tiên phong. Leader thực thụ trung thành với lý tưởng và sự nghiệp phụng sự, nâng cấp, tôi luyện, học hỏi vì học nữa học mãi không bao giờ đủ với sự chuyển biến và thay đổi chóng mặt của thế giới mỗi ngày. Chỉ có cách nâng cấp tư duy bản thân, xây dựng chất lượng từ bên trong hàng ngày hàng giờ là cách tốt nhất giúp bạn tiến lên mạnh mẽ về phía trước.

Qua 2 ngày huấn luyện, nguồn năng lượng và tâm huyết của ban lãnh đạo Công ty cổ phần DStore Hà Nội, cùng đội ngũ chuyên gia, giảng viên VSC đã truyền đạt tới toàn bộ ekip quản lý cấp trung những kiến thức và tài sản quý giá mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được. Kim chỉ nam của ban lãnh đạo tại doanh nghiệp là tạo ra nền tảng giá trị, xây dựng con người “thành nhân trước khi thành công”. Từ đó mới có thể giúp doanh nghiệp phát triển, đóng góp những sản phẩm, dịch vụ, những con người có trí tuệ và học thức tốt nhất cho xã hội và đất nước.

Rời khỏi cuộc bình luận