5 Mô Hình Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
⚙Trong môi trường làm việc doanh nghiệp hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo chính là làm sao để đào tạo nhân viên một cách hiệu quả. Muốn làm được điều đó, người lãnh đạo cần xây dựng và áp dụng mô hình quản lý nhân sự để sử dụng nguồn nhân lực tối ưu nhất. Đồng thời có thể giải quyết vấn đề phát sinh và đưa ra các quyết định hợp lý.
💡Các doanh nghiệp đều có những yêu cầu tiếp cận cụ thể để đạt được các mục tiêu. Cụ thể như: tuyển dụng những nhân viên tốt nhất, cung cấp đào tạo nhân viên có chất lượng và phù hợp, giám sát hiệu suất theo những cách tạo ra kết quả đáng tin cậy, các biện pháp phúc lợi cho nhân viên.
📡VSC sẽ giúp hiểu cơ bản 5 mô hình quản lý nhân sự cực kỳ hiệu quả và phổ biến hiện nay đang được rất nhiều doanh nghiệp lớn áp dụng.
———————————————
VSC – VietNam Startup Coaching
KHỞI NGHIỆP THỰC TẾ – TỎA SÁNG TƯƠNG LAI
☎ Hotline: 1900 066 661
🎯 Địa chỉ: 2/3 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM
🌎 Website: vsc.net.vn
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VIETNAM STARTUP COACHING G R o Goal W Reality Mục tiêu Options Hiện thực Lựa chọn Way Forward Tiến lên phía trước XV Mô hình GROW'

Mô hình GROW

GROW đại diện cho 4 khía cạnh
Goal – Mục tiêu
Reality – Hiện thực
Options (or Obstacles) – Lựa chọn (hoặc Trở ngại)
Way Forward – Tiến lên phía trước

Mô hình này dựa trên nguyên lý người lãnh đạo lập kế hoạch cho một lộ trình (Goal).

Dựa trên lộ trình này, các thành viên trong nhóm quyết định địa điểm họ đến và xác định vị trí hiện nay của họ (Reality).

Sau đó, người lãnh đạo suy nghĩ, lựa chọn giải pháp để thực hiện chuyến đi, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống và trở ngại họ gặp trên đường (Options/Obstacles).

Sau cùng là hun đúc ý chí, người lãnh đạo cần đảm bảo cho tất cả thành viên trong nhóm đều quyết tâm thực hiện chuyến đi (Way Forward).

Mô hình huấn luyện GROW giúp người lãnh đạo đưa ra lộ trình và định hướng chính xác cho nhân viên phát triển.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'VIETNAM STARTUP COACHING Philosophy Quan điểm Policies Chính sách Process Quy trình Mô hình 5Ps Programs Chương trình 《> Practices Hoạt động Mô hình 5Ps của Schuler'

Mô hình 5Ps của Schuler

Mô hình này tập trung vào các mối quan hệ nội tại giữa mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và 5 hoạt động nhân sự được hình thành từ:
Philosophy – Quan điểm
Policies – Chính sách
Programs – Chương trình
Practices – Hoạt động
Process – Quy trình

Với việc xác định 5 hoạt động trên, mô hình đã chỉ ra mối tương tác phức tạp giữa các hoạt động nhân sự cần thiết để hình thành và phát triển hành vi của cá nhân và nhóm, nhằm đáp ứng các nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp.

Schuler cho rằng doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc xác định nhu cầu kinh doanh chiến lược và phân tích một cách có hệ thống tác động của những nhu cầu đó đối với 5 hoạt động quản trị nguồn nhân lực nêu trên.

Mối liên kết giữa chiến lược và hoạt động quản lý nhân sự được củng cố bằng cách khuyến khích sự tham gia của người lao động vào quá trình xác định vai trò của họ. Quy trình quản trị nguồn nhân lực chiến lược cũng tạo cơ hội cho phòng nhân sự tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VIETNAM STARTUP COACHING CÁC DÒNG LUÂN CHUYỂN NHÂN LỰC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC w 1111 NHÂN SỰ CÁC HỆ THỐNG THƯỞNG/ PHẠT CÁC HỆ THỐNG CÔNG VIỆC Mô hình quản lý nhân sự Harvard'

Mô hình quản lý nhân sự Harvard

Mô hình này được đề xuất bởi Beer và các cộng sự năm 1984, người lao động sẽ chịu tác động 4 yếu tố :
Chế độ làm việc
Các dòng luân chuyển nhân lực
Các hệ thống thưởng/ phạt
Các hệ thống công việc

Mô hình này lấy con người làm trọng tâm, coi trọng mối quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân trong một tập thể, đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực gắn kết trong đội nhóm. Nó cũng xác định một số yếu tố chính gắn với việc tạo ra sự tích hợp bên trong và bên ngoài, bao gồm nhiệm vụ, chiến lược, cơ cấu tổ chức, văn hoá, đặc tính lao động và các chính sách nhân sự.

Hiệu quả có được từ sự tích hợp giữa chính sách quản lý nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh là lợi tức, thị phần, chất lượng sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp, tính sáng tạo, năng suất lao động, đạo đức nghề nghiệp và doanh thu.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VIETNAM STARTUP OACHING ARYES 오 ĐƯỢC THẾ HIỆN ĐƯỢC TÔN TRỌNG XÃ HỘI AN TOÀN SINH LÝ Mô hình tháp nhu cầu Maslow'

Mô hình lấy thuyết nhu cầu Maslow làm nền tảng

Đây là mô hình phổ biến và quan trọng nhất trong việc xây dựng mô hình quản lý nhân sự.

Tháp Maslow bao gồm 5 tầng và được liệt kê theo hình kim tự tháp : Nhu cầu vật chất, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu tự thể hiện bản thân.

Người lãnh đạo cần hiểu rõ được nhu cầu của nhân viên đang ở mức nào của tháp để đưa ra giải pháp thỏa đáng như chế độ lương thưởng, công bằng và bình đẳng, tôn trọng nhân viên, tạo điều kiện, cơ hội để nhân viên phát triển bản thân.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'VIETNAM STARTUP COACHING Mô hình quản lý nhân sự kiểu Nhật (thuyết)'

Mô hình quản lý nhân sự kiểu Nhật của William Ouchi (thuyết Z)

Học thuyết này chú trọng vào việc tăng thêm sự trung thành của người lao động với công ty bằng cách tạo niềm tin và mãn nguyện cho nhân viên trong và ngoài thời gian làm việc.

– Đảm bảo cho cấp trên nắm bắt tình hình cấp dưới, cho nhân viên tham gia quyết sách, kịp thời phản ánh tình hình cấp trên, cho nhân viên đưa ra đề nghị của mình rồi cấp trên mới quyết định.
– Nhà quản lý cấp cơ sở phải có đủ quyền xử lý các vấn đề cấp cơ sở; có năng lực điều hành, phối hợp những quan điểm của nhân viên; đồng thời khuyến khích nhân viên phát huy hết khả năng của họ.
– Nhà quản lý cấp trung phải thống nhất tư tưởng về quan điểm, điều chỉnh và hoàn thiện những ý kiến của cấp cơ sở, thông báo tình hình với cấp trên và đưa ra ý kiến của mình.
– Công ty cần đảm bảo chế độ làm việc lâu dài để nhân viên yên tâm trong công việc và tăng thêm tinh thần trách nhiệm.
– Nhà quản lý phải thường xuyên quan tâm đến phúc lợi của nhân viên, làm cho họ thấy thoải mái, không có sự phân biệt giữa cấp trên và dưới.
– Đánh giá nhân viên toàn diện, rõ ràng, cẩn trọng và có biện pháp kiểm soát tế nhị, giữ thể diện cho người lao động.

Học thuyết Z được nhiều người ủng hộ, đối với người Nhật nói riêng và người phương tây nói chung họ luôn coi trọng sự trung thành và lòng tự trọng hay cái tôi của họ. Đó là phương thức mà người Nhật sử dụng, đem lại hiệu quả và thành công lớn cho doanh nghiệp

This is the best Event Ticket WordPress Theme of 2018. It has responsive, drag & drop page builder, unlimited theme options. And made by Envato Elite Author - LeafColor.com

Rời khỏi cuộc bình luận