Personal Branding – Công Ty DStore CN HN

Để xây dựng thương hiệu vững chắc, nhiều người tìm kiếm những phương pháp và kiến thức về Personal Branding. Để giúp cho mục tiêu này được thực hiện, DStore Hà Nội và VSC đã có một buổi sáng đầy năng lượng với chương trình “Personal Branding”.

  • Mục tiêu: Giúp nhân viên có được những kiến thức về chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân
  • Phương pháp: Hướng dẫn học viên định hình tính cách của mỗi người
  • Kết quả: Giúp mở rộng mạng lưới quan hệ cho mỗi người.
Những bạn trẻ đầy nhiệt huyết của DStore

Những bạn trẻ đầy nhiệt huyết của DStore

Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức được chia sẻ trong chương trình sẽ giúp các bạn xây dựng được một thương hiệu vững chắc hơn trong tương lai.

Hai chuyên gia chính trong chương trình

Hai chuyên gia chính trong chương trình

Cảm ơn ban lãnh đạo DStore đã tin tưởng giao trọng trách tổ chức và dẫn dắt chương trình này cho VSC.

Rời khỏi cuộc bình luận