Loading Khoá học

Tất cả Khoá học

Kỹ năng đánh giá năng lực nhân viên

Th6 4, 2053 @ 00:00 - Th6 1, 2054 @ 23:59 | $100

 Mục tiêu chương trình:

 • Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong quá khứ, hiện tại
 • Đánh giá những thành quả, cống hiến, đóng góp của nhân viên
 • Nhận xét những mặt hạn chế, cần khắc phục và cải thiện
 • Xác định tiềm năng phát triển của nhân viên
 • Mô tả được công việc cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân, bộ phận, gắn liền với mục tiêu chung của doanh nghiệp
 • Nhìn ra được những nhân tố tiềm năng, phù hợp cho các vị trí kế thừa và quản lý cấp trung, cao trong tương lai
 • Kiểm tra được mức độ rõ ràng, minh bạch trong công tác truyền thông và quản lý các cấp

Nội dung chương trình:

 • Mục đích – mục tiêu – lợi ích của việc đánh giá
 • Những khó khăn khi đánh giá
  • Phản kháng từ cấp nhân viên
  • Từ chính hệ thống đánh giá
 • Các phương pháp đánh giá nhân viên
  • Phương pháp so sánh cặp
  • Phương pháp so sánh theo mục tiêu
  • Phương pháp bảng điểm
  • Phương pháp định lượng
 • Quy trình đánh giá nhân viên
  • Xác định tiêu chí đánh giá
  • Chuẩn bị đánh giá
  • Tiến trình đánh giá
  • Phỏng vấn trực tiếp
  • Hoàn tất đánh giá
 • Xử lý mâu thuẫn sau khi đánh giá
 • Các lỗi thường gặp khi đánh giá nhân viên
  • Lỗi cảm tính chủ quan
  • Lỗi không quyết đoán
  • Quá dễ dãi hoặc quá khắc khe

Lịch

Bắt đầu:
Th6 4, 2053 @ 00:00
Kết thúc:
Th6 1, 2054 @ 23:59
Học phí:
$100
Danh mục: