Tổng Kết 2022 – Công Ty DStore Chi Nhánh Hà Nội

“Đồng Lòng – Đồng Bộ – Đồng Hành
Tích lũy Giá trị, ắt Thành tựu cao
Thành NHÂN trước, miễn làm sao
Sau Thành CÔNG đến, đủ cao xứng Tầm”

Lễ Tổng kết 2022 – chủ đề “Cất cánh” của công ty DStore Chi nhánh Hà Nội đã được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều vị khách quan trọng, người đã góp phần tạo nên sự phát triển không ngừng của công ty.


Chúc mừng chương trình Tổng kết 2022 – chủ đề “Cất cánh” của công ty DStore đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một năm 2023 nhiều thành công rực rỡ hơn, to lớn hơn, vĩ đại hơn.

Cảm ơn sự góp mặt của mọi người trong buổi lễ Tổng kết ngày hôm nay.

Rời khỏi cuộc bình luận