Quyền riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với Công ty CP HUẤN LUYỆN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM, vì thế chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây. Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.
Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập. Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh.
Quy định bảo mật của Công ty CP HUẤN LUYỆN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM hoàn toàn tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
Thu thập thông tin cá nhân
Công ty CP HUẤN LUYỆN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Khi quý khách cần liên hệ với Công ty CP HUẤN LUYỆN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Tên của bạn
Địa chỉ Email

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
Phản hồi về kết quả đăng ký khóa học trên website https://vsc.net.vn/
Thông báo thông tin chi tiết về khóa học đã đăng ký và hỗ trợ khách hàng
Cung cấp thông tin liên quan khóa học
Xử lý các vấn đề về khóa học đã đăng ký và giải đáp các thắc mắc của Quý khách về thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi; cải thiện giao diện và/hoặc nội dung của các trang mục trên trang web và tùy chỉnh để dễ dàng hơn khi sử dụng; nhận diện khách đến thăm trang web; nghiên cứu về nhân khẩu học của người sử dụng; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về khóa học và các thông tin liên quan, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.