Author: vscadmin

Gương Mặt Truyền Cảm Hứng Khoá 03

Dựa trên sự thành công của 2 khóa Coaching Gương mặt truyền cảm hứng 1 và 2, khóa 3 khai giảng với

Xem thêm

Foundation 3S (SMART – SYSTEM – SUCCESS) tại DStore chi nhánh Hà Nội

Tiếp nối sự thành công của chương trình Foundation 3S tại công ty DStore thị trường Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng

Xem thêm

Foundation 3S (SMART – SYSTEM – SUCCESS) tại DStore chi nhánh Hồ Chí Minh

Vào ngày 7 tháng 6, VSC đã tổ chức thành công khoá huấn luyện đặc biệt dành cho gần 600 nhân sự

Xem thêm

Gương Mặt Truyền Cảm Hứng Khóa 02

Vào tháng 3 vừa rồi, VSC đã tổ chức thành công khóa học Gương Mặt Truyền Cảm Hứng khóa 02 – nơi

Xem thêm

The Startup 32 – Grow Up Together

Vào ngày 9 và ngày 10 tháng 3 vừa rồi, công ty cổ phần Huấn luyện Khởi nghiệp Việt Nam – Vietnam

Xem thêm

Become A Leader 06 – Chương trình huấn luyện nhân sự quản lý cấp trung và cao công ty DStore chi nhánh Hà Nội

Với tiêu chí “nhân sự là cốt lõi của doanh nghiệp”, Become a leader là chương trình then chốt trong quá trình

Xem thêm

Become A Leader 05 – Chương trình huấn luyện nhân sự quản lý cấp trung và cao công ty DStore chi nhánh Hồ Chí Minh

Với tiêu chí đào tạo con người làm nền tảng, công ty cổ phần Huấn Luyện Khởi Nghiệp Việt Nam (VSC) –

Xem thêm

The Startup 33 – Grow Up Together

Với phương châm thực học thực làm, công ty cổ phần Huấn Luyện Khởi Nghiệp Việt Nam (VSC) luôn hướng đến việc

Xem thêm

Foundation 3S – Nền tảng bứt phá

16 tiếng là tổng thời gian của khoá Foundation 3S – khoá học may đo dành cho nhân sự của hệ thống

Xem thêm